“Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje!”

 ( Mk 16 , 9-15 )

PODIJELI