Bog koji reče:” Neka iz tame zasja svjetlo”,obasjao je naša srca.

( 2 Korinćanima 4,6 )

PODIJELI