„Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni Svemogućega, reci Jahvi: “Zaklone moj! Utvrdo moja! Bože moj u koga se uzdam!“… „Svojim će te krilima zaštititi i pod njegova ćeš se krila skloniti…“

(Ps 91, 1-2;4)

PODIJELI