„Tko zatvori uho svoje pred vikom siromaha, i sam će vikati, ali ga neće nitko uslišati“. 

 

(Izreke 21,13)

PODIJELI