“Znamo,kad se pokaže,da ćemo Mu biti slični jer ćemo Ga vidjeti kao što jest.”

( 1 Ivanova 3,2 )

PODIJELI