“Sine moj ako želiš služiti Gospodu, pripravi dušu svoju na kušnju.”

(Sir 2, 1).

PODIJELI