„Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu“.

(Izreke 31,30-31)

PODIJELI