Proljeće je već odano , i ovi članci nisu česti ,
pripazi te na bajkere , jer oni su sad na cisti .
Molio bi sve vozače , da po gasu manje gaze ,
jer bajkeri su sad na cesti , malo na njih da pripaze .
U zavoje kad ulazite , smanji te brzine ,
jer tako će te izbjeći , da se manje gine .
Pripazi te bajkere , i ono su ljudska bića ,
tužno je kraj ceste vidjet , kako gori za nekog svića .
Jer ta svića pored ceste , koju vidiš kako gori ,
ima svoju tužnu priču , o nekome sve govori .
Pa vas molim papučicu gasa , da se manje gazi.
i bajkere divne momke , da se više na njih pazi .
A vama bajkeri kažem , pazite na asvalt vrući ,
gdje god išli bilo kada , vratite se SRETNO KUĆI !!!
Svaki sudionik saobraćaja , pravila treba da se drži ,
ne trebate se dokazivat , tko će bit u vožnji brži .
Dokazivanja tko je bolji , nitko nije vrijedan ,
uživajmo svi skupa , jer život je samo jedan .
 
Stanko Novaković – Uskoplje
PODIJELI