ADVENTISTI- TEMELJNA VJEROVANJA br. 5- BOG SVETI DUH

142
FOTO:J.Jurčević/www.put-istina-zivot.com/

Adventisti

Temeljna vjerovanja broj 5.

 

Piše dr. sc. Ivan Đidara

 

 

  1. Bog Sveti Duh

 

Bog vječni Duh sudjelovao je s Ocem i sa Sinom u stvaranju, utjelovljenju i otkupu.

On je nadahnjivao pisce Svetoga pisma. On je Kristov život ispunio silom.

On privlači i osvjedočava ljude; one koji se odazovu obnavlja i preobražava u Božje obličje. Poslan od Oca i Sina da uvijek bude s Njegovom djecom, On daje Crkvi duhovne darove, osposobljava je da svjedoči za Krista i u skladu sa Svetim pismom upućuje u potpunu istinu.

 

U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama.

Postanak 1,1.2

 

Anđeo joj odgovori: “Duh Sveti doći će na tebe, i sila Svevišnjega osjenit će te. Zato će se i Sveto, što će se roditi od tebe, zvati Sin Božji.

Luka 1,5

 

Duh Gospodnji počiva na meni. On me pomaza, da nosim radosnu vijest siromasima. Posla me, da navješćujem zarobljenima oslobođenje, slijepima vid, da oslobodim potlačene, …

Luka 4,18

 

Kako je Bog pomazao Isusa iz Nazareta Duhom Svetim i silom, da je prolazio čineći dobro i iscjeljujući sve, koje je bio nadvladao đavao, jer je Bog bio s njim.

Djela 10,38

 

Jer nikad nije bilo proročanstvo javljeno po volji čovječjoj, nego su ponukani od Duha Svetoga govorili sveti Božji ljudi.

  1. Petrova 1,21

 

A mi svi, koji otkrivenim licem i gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u istu sliku iz slave u slavu, kao od Gospodnjega Duha.

  1. Korinćanima 3,18

 

Nego ćete primiti jakost Duha Svetoga, kad siđe na vas i bit ćete mi onda svjedoci u Jeruzalemu i po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.

Djela 1,8

 

I ja ću moliti Oca, i dat će vam drugoga Utješitelja, da ostane s vama dovijeka, Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi, niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer ostaje kod vas i u vama je. Neću vas ostaviti sirote, doći ću k vama.

Ivan 14,16-18

 

A Utješitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenut će vam sve, što vam rekoh. .A kad dođe Utješitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji izlazi od Oca, on će svjedočiti za mene. A i vi ćete svjedočiti, jer ste od početka sa mnom.

Ivan 15,26.27

 

 

Ovo vam rekoh, da se ne spotaknete. Izgonit će vas iz sinagoga. A dolazi vrijeme, kad će svaki, koji vas ubije, misliti, da Bogu čini službu. I ovo će vam činiti, jer ne poznaju ni Oca ni mene. Nego vam ovo rekoh, da, kad dođe vrijeme, sjetite se ovoga, da vam ja rekoh. A isprva ne rekoh vam ovo, jer sam bio s vama. A sad idem k onome, koji me posla, i nitko me od vas ne pita: ‘Kamo ideš?’ Nego, jer vam rekoh ovo, žalosti napuni se srce vaše. Ali ja vam istinu govorim:

“Bolje je za vas, da ja idem; jer ako ne odem, Utješitelj neće doći k vama; ako li odem, poslat ću ga k vama.”

Ivan 16,1-7

 

Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan biti *apostolom, izdvojen za objaviti *Evanđelje Božje. To Evanđelje, koje on već bijaše obećao, po svojim *prorocima, u Svetim pismima, tiču se njegovog Sina, potomka po tijelu, roda Davidova, postavljenog, po Duhu Svetom, Sinom Božjim s vlašću po uskrsnuću iz mrtvih, Isusa Krista Gospodina našeg.

Rimljanima 1,1-4

PODIJELI