Mnoge vjernike katolike i kršćane zbunjuju pitanja vezana za vjeru i politiku. Mnogi političari skloni neoliberalnijem ili lijevom razmišljanju javno govore da vjeru treba ograničiti na privatnu sferu, a da se u javnosti vjera ne bi smjela spominjati tj. da se u javnosti trebaju slušati samo sekularna razmišljanja.

Kod nas u Hrvatskoj često se među ljudima, ali i političarima mogu čuti rasprave vezane za vjeru i politiku. Uglavnom kod nas je društvo podijeljeno po pitanju razmišljanja o vjeri i politici, jedni govore da je vjera privatna stvar, a drugi da je vjera usko vezana uz politiku.

Kao vjernik svjestan sam da su vjera i politika povezani, a ukratko bi pojasnio na nekim određenim primjerima. Imamo npr. stranku koja se zalaže za pravo žena na abortus i svaki vjernik koji ima mrvicu vjere ne bi smio podržavati ovakve političke opcije, jer se vjernik mora boriti za život. Ako netko moli za spas djeteta koji treba biti abortirano, a na izborima daje svoj glas strankama koji se bore za abortus, ako se bori za kršćansku ljubav, a glas daje strankama koje propagiraju mržnju ili u našem hrvatskom slučaju ako glas daju političarima koji su otvoreno obeščašćivali Domovinski rat i progonili branitelje, onda je to licemjerno od strane vjernika. Zašto? Zato jer se vjera ne može ostaviti u crkvi ili svojoj sobi, vjera se mora živjeti i nositi u svome srcu, Evanđelje se mora živjeti i onda kada idemo na glasanje i kada dajemo svoj glas nekoj političkoj opciji, jer naš glas može biti glas za nečiju smrt ili nečiju propast ili glas za nečije dobro.

Sotona može djelovati i preko političara s ciljem da upropasti i iskvari svaki dio društva, a s obzirom da mi kao pojedinci odlučujemo na izborima o vladama i tko će vladati imamo moć spriječiti širenje masovnog zla u društvu. Vjernik mora imati kršćansku savjest kada donosi važnu odluku poput davanje glasa nekoj političkoj opciji na izborima.

Mnogi brkaju pojmove religija tj. Crkva kao institucija i politika i pojedinac vjernik i politika. Crkva kao moralna vertikala u društvu dužna je reagirati i upozoriti političare kada se radi o izglasavanju nemoralnih zakona koje idu na štetu građana tj. vjernika jer Crkvi je dužnost i poslanje da se bori za moral i za istinu. Ljudi ponekad ne mogu donijeti pravilnu prosudbu kada je u pitanju odnos crkve i politike jer se kroz povijest događalo da je crkva dominirala politikom ali i obrnuto da se politika bavila crkvom. Kod nas se puno puta politika doticala crkve kako u vrijeme komunizma kada su mnogim svećenicima rađene namještaljke i montirani procesi pa su zatvarani i optuživani za nacionalizam i za neprijateljsko djelovanje. U zadnje vrijeme politika Crkvi također ali na drugačiji način želi upakirati da je ona kriva za miješanje kada su u pitanju bile odluke o donošenju nekih zakona poput Zdravstvenog odgoja gdje se učenicima vjernicima ne samo katolicima nego i drugoj djeci tj. učenicima kršćanima i muslimanima želio nametnuti školski program koji je imao cilj i zadatak preodgojiti djecu na drugo ne-vjersko razmišljanje. Dužnost Crkve, a i nas vjernika pojedinaca u takvim slučajevima je braniti naše kršćanske stavove i u tom slučaju vjeru ne možemo ostaviti u svojoj sobi ili crkvi nego moramo vjeru nositi u srcu. Kao građani RH moramo poštovati državne zakone, ali nametanja od strane civilnih vlasti nekakvih nemoralnih zakona imamo pravo odbiti i u tom slučaju biti neposlušni, jer vrijeđaju naše vjerske osjećaje, a po ustavu RH imamo pravom zajamčena prava na vjersku slobodu – Članak 40.  Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja.

Mnogi Hrvati na žalost još nisu politički, a ni duhovno zreli pa na reagiranje Crkve na neke političke poteze ili nekih Katoličkih udruga gledaju kao na miješanje crkve u politiku. Crkva nikada nije nagovarala vjernike za koju političku stranku da vjernici glasaju, ali su svećenici naglašavali da su izbori i da vjernici izađu i glasaju po svojoj savjesti. Neka ta savjest bude kršćanska jer to je upravo veza vjere i politike jer naša vjera,naša savjest i naš glas odlučuju u kakvom ćemo društvu živjeti i kakve ćemo političare dovesti na vlast.

 

J.Jurčević

PODIJELI