Prvo čitanje:

Heb 2, 14-18

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Budući da djeca imaju zajedničku krv i meso,

i sam on — Krist —

tako postade u tome sudionikom

da smrću obeskrijepi onoga

koji imaše moć smrti, to jest đavla,

pa oslobodi one koji — od straha pred smrću —

kroza sav život bijahu podložni ropstvu.

Ta ne zauzima se dašto za anđele,

nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo.

Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan,

da milosrdan bude

i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu

kako bi okajavao grijehe naroda.

Doista, u čemu je iskušan trpio,

može iskušavanima pomoći.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 105, 1-4.6-9

Pripjev:

Gospodin se uvijek sjeća svojega Saveza.

 

Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime,
navješćujte među narodima djela njegova!
Pjevajte mu, svirajte mu,
pripovijedajte sva njegova čudesa!

Dičite se svetim imenom njegovim,
neka se raduje srce onih što traže Gospodina!
Tražite Gospodina i njegovu snagu,
tražite svagda njegovo lice!

Abrahamov rod sluga je njegov,
sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!
On je Gospodin, Bog naš;
po svoj su zemlji njegovi sudovi!

On se uvijek sjeća svojega Saveza,
riječi koju dade tisući naraštaja:
Saveza koji sklopi s Abrahamom
i zakletve svoje Izaku.

Evanđelje:

Mk 1, 29-39

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.

Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute. I sav je grad nagrnuo k vratima. I on ozdravi bolesnike — a bijahu mnogi i razne im bolesti — i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.

Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše. Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi. Kad ga nađoše, rekoše mu: »Svi te traže.« Kaže im: »Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao.« I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.

Riječ Gospodnja.

PODIJELI