Prvo čitanje:

Otk 15, 1-4

 Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh drugo znamenje na nebu,

veliko i čudesno:

sedam anđela sa sedam zála posljednjih —

njima se navršuje gnjev Božji.

I vidjeh kao neko more od prozirca

pomiješano s ognjem.

Oni koji pobijediše Zvijer

i kip njezin

i broj imena njezina

stoje u moru od prozirca

s citrama Božjim u ruci.

Pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega,

i pjesmu Jaganjčevu:

»Velika su i čudesna djela tvoja,

Gospodine, Bože, Svevladaru!

Pravedni su i istiniti putovi tvoji,

Kralju narodâ!

Tko da te se ne boji, Gospodine,

tko da ne slavi ime tvoje!

Ti si jedini svet!

I zato svi će narodi doći

i klanjati se pred tobom

jer se očitovahu pravedna djela tvoja!«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 98, 1-3b.7-9

Pripjev:

Velika su i čudesna djela tvoja, Gospodine, Bože, Svevladaru!

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Neka huči more i što je u njemu,
krug zemaljski i stanovnici njegovi!
Rijeke nek plješću rukama,
zajedno s njima neka se brda raduju!

Jer Gospodin dolazi,
dolazi suditi zemlji.
Sudit će krugu zemaljskom po pravdi
i pucima po pravici.

Evanđelje:

Lk 21, 12-19

 

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja.«

»Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti.«

»Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.«

Riječ Gospodnja.

PODIJELI