Prvo čitanje:

Otk 10, 8-11

 

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, začuli glas s neba,

koji opet prozbori sa mnom:

»Idi, uzmi otvorenu knjigu

iz ruke anđela

što stoji na moru i zemlji!«

Pristupim k anđelu

i zamolim ga da mi dade knjižicu.

A on će mi:

»Uzmi je i progutaj!

Zagorčit će ti utrobu,

ali će ti u ustima biti slatka kao med.

Uzeh knjižicu iz ruke anđelove

i progutah je.

I bijaše mi u ustima kao med slatka,

ali kad je progutah,

zagorči mi utrobu.

I rečeno mi je:

»Treba da ponovno prorokuješ

proti pucima i narodima i kraljevima mnogim!«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 119, 14.24.72.103.111.131

Pripjev:

Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje!

 

Putu se propisa tvojih radujem
više no svemu bogatstvu.

Jer tvoja su svjedočanstva uživanje moje,
tvoja su pravila moji savjetnici.

Draži mi je zakon usta tvojih
no tisuće zlatnika i srebrnika.

Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje,
od meda su slađe ustima mojim.

Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština,
ona su radost mome srcu.

Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji,
jer čeznem za zapovijedima tvojim.

Evanđelje:

Lk 19, 45-48

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Uđe Isus u Hram i poče izgoniti prodavače. Kaže im: »Pisano je: Dom moj bit će Dom molitve, a vi od njega načiniste pećinu razbojničku!«

I danomice naučavaše u Hramu.

A glavari su svećenički i pismoznanci tražili kako da ga pogube, a tako i prvaci narodni, ali nikako naći što da učine jer je sav narod visio o njegovoj riječi.

Riječ Gospodnja.

PODIJELI