Prvo čitanje:

Iz 7, 1-9

 

Ako se na me ne oslonite, održat se nećete!

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

U dane judejskog kralja Ahaza, sina Jotamova, sina Uzijina, aramski kralj Rason i izraelski kralj Pekah, sin Remalijin, zavojštiše na Jeruzalem, ali ga ne mogoše zauzeti.

Tada dojaviše domu Davidovu: »Aramci se utaborili u Efrajimu.« Na tu vijest uzdrhta srce kraljevo i srce naroda, kao što u šumi drveće ustrepti od vjetra. I Gospodin reče Izaiji: »Iziđi pred Ahaza, ti i sin tvoj Šear Jašub, do nakraj vodovoda gornjeg ribnjaka na putu u Valjarevo polje. Reci mu:

»Pazi, smiri se, ne boj se,

i nek ti ne premire srce

od ovih dvaju ugaraka zadimljenih,

od raspaljenog bijesa Rasona aramskog,

i sina Remalijina,

što Aram, Efrajim i sin Remalijin

smisliše tvoju propast.

Pođimo, rekoše, na Judeju,

uplašimo je i osvojimo

da u njoj zakraljimo sina Tabelova.

Ovako govori Jahve Gospod:

To se neće zbiti: toga biti neće!

Damask je glava Aramcima,

a Damasku je glava Rason;

Samarija je glava Efrajimcima,

a Samariji glava je Remalija.

Još šezdeset i pet godina,

i Efrajim, razoren, neće više biti narod.

Ako se na me ne oslonite,

održat se nećete!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam:

Ps 48, 2-8

Pripjev:

Bog utvrđuje grad svoj dovijeka!

 

Velik je Gospodin, hvale predostojan
u gradu Boga našega.
Sveto brdo njegovo, brijeg veličanstven,
radost je zemlji svoj.

Gora Sion, na krajnjem sjeveru,
grad je Kralja velikog.
Bog u kulama njegovim
jakom se pokaza utvrdom.

Jer gle, složiše se kraljevi,
navališe zajedno.
Čim vidješe, zapanjiše se
i zbunjeni u bijeg nagnuše.

Ondje ih trepet obuze
kao muka porodilje,
kao kad vjetar istočni
razbija brodove taržiške.

Evanđelje:

Mt 11, 20-24

 

Tiru, Sidonu i Sodomi bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Stane Isus prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše: »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.«

»I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi.«

Riječ Gospodnja.

PODIJELI