Prvo čitanje:

Tuž 2, 2.10-14.18-19

 

Vikahu Gospodinu nad zidovima Kćeri sionske.

 

Čitanje Knjige Tužaljki

Bez milosti Gospod satrije

sve stanove Jakovljeve,

u svom gnjevu razori

tvrđave Kćeri Judine;

sa zemljom je sravnio i prokleo

kraljevstvo i njegove knezove.

Starješine Kćeri sionske

na zemlji sjede i šute,

posiplju glavu prašinom,

kostrijet pripasuju.

K zemlji glave obaraju

djevice jeruzalemske.

Smalaksale mi oči od suza,

utroba moja ustreptala,

jetra mi se na zemlju prosula

zbog sloma kćeri naroda mojega,

jer djeca i dojenčad umiru

po trgovima Grada.

Govore majkama svojim:

»Gdje je žito i vino?«

dok obamiru kao ranjeni

po trgovima Grada,

dok ispuštaju dušu svoju

na grudima matera svojih.

S čime da te prispodobim?

Na koga si nalik,

Kćeri jeruzalemska?

S kime da te usporedim, kako utješim,

djevice, Kćeri sionska?

Jer kao more tvoja je nesreća neizmjerna.

Tko će te iscijeliti?

Viđenja tvojih proroka

bijahu varka i laž,

oni nisu objavili krivnju tvoju

da te od prognanstva odvrate.

Varali su te utvarama

lažnim i zamamnim.

U sav glas viči Gospodu,

jecaj, Kćeri sionska!

Neka ko potok teku tvoje suze

danju i noću.

Ne daj počinka sebi,

neka se zjenica oka tvoga ne odmori.

Ustani, viči noću

za svake promjene straže.

Ko vodu izlij srce

pred licem Gospodnjim,

k njemu podiži ruke

i traži milost za svoju nejačad

koja od glada obamire

po uglovima ulica.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam:

Ps 74, 1-7.20-21

Pripjev:

Život svojih siromaha ne zaboravi zauvijek!

 

Zašto si, Bože, posve zabacio,
zašto kiptiš gnjevom na ovce paše svoje:
Sjeti se zajednice koju si davno stekao,
plemena koja namače kao svoju baštinu
i brda Siona gdje si šator svoj udario!

Korakni k ruševinama vječnim —
sve je u Svetištu opustošio neprijatelj.
Protivnici tvoji rikahu posred skupštine tvoje,
znakove svoje postaviše ko pobjedne znakove.

Bijahu kao oni koji mašu sjekirom po guštari,
sjekirom i maljem vrata mu razbijali.
Ognju predadoše Svetište tvoje,
do zemlje oskvrnuše Prebivalište tvoga imena.

Pogledaj na Savez svoj,
jer svi su zakuci zemlje puni tmina i nasilja.
Ne daj da jadnik otiđe postiđen:
neka siromah i ubog hvale ime tvoje!

Evanđelje:

Mt 8, 5-17

 

Mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: »Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama.« Kaže mu: »Ja ću doći izliječiti ga.« Odgovori satnik: »Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ — i ode, drugomu: ‘Dođi!’ — i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to’ — i učini.«

Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: »Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. A kažem vam: Mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom, a sinovi će kraljevstva biti izbačeni van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.«

I reče Isus satniku: »Idi, neka ti bude kako si vjerovao!« I ozdravi sluga u taj čas.

Ušavši u kuću Petrovu, Isus ugleda njegovu punicu koja ležaše u ognjici. Dotače joj se ruke i pusti je ognjica. Ona ustade i posluživaše mu.

A uvečer mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi — da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: On slabosti naše uze i boli ponese.

Riječ Gospodnja.

PODIJELI