Prvo čitanje:

Sir 48, 1-14

 

Kad je vihor zastro Iliju, napuni se duhom njegovim Elizej.

 

Čitanje Knjige Sirahove

Usta prorok Ilija kao oganj,

riječ mu plamtjela kao buktinja.

On je na njih donio glad

i revnošću je svojom umanjio njihov broj.

Po riječi je Gospodnjoj nebo zatvorio

i tri puta oganj s neba sveo.

Kako li si slavan bio, Ilija, u čudesima svojim!

I može li se itko dičiti koliko ti?

Podigao si mrtva od smrti

iz Podzemlja po riječi Svevišnjeg.

Bacio si u propast kraljeve

i vukao odličnike s odra njihova.

Na Sinaju si čuo ukore

i sud osvetni na Horebu.

Pomazao si kraljeve osvetničke

i proroka sebi za nasljednika.

Podignut si bio u vihoru ognja,

u kolima s plamenim konjima.

Određen si u prijetnjama budućim,

da umiriš srdžbu Božju prije no što ona provali,

da obratiš srca otačka sinovima

i da obnoviš plemena Jakovljeva.

Blago onomu koji će te vidjeti

i onima koji su usnuli u ljubavi,

jer i mi ćemo posjedovati život.

Kad je vihor zastro Iliju,

napuni se duhom njegovim Elizej:

za života ga nijedan vladar ne mogaše pobijediti,

i nitko ga ne mogaše podjarmiti.

Ništa mu ne bijaše teško,

i iz groba mu je tijelo prorokovalo.

Za života je čudesa činio,

a u smrti svojoj djela divotna.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam:

Ps 97, 1-7

Pripjev:

Radujte se, pravednici, u Gospodinu!

 

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega,
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.

Oganj ide pred njim
i sažiže okolo dušmane njegove.
Munje mu svijet osvjetljuju;
zemlja to vidi i strepi.

Brda se tope pred Gospodinom ko vosak,
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
svi narodi gledaju mu slavu.

Nek se postide svi što likove štuju
i koji se hvale kumirima.
Poklonite mu se, svi bozi!

Evanđelje:

Mt 6, 7-15

 

Vi ovako molite: Oče naš, koji jesi na nebesima…

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Kad molite, ne blebećite kao pogani.

Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani.

Ne nalikujte na njih.

Ta zna vaš Otac što vam treba

i prije negoli ga zaištete.

Vi, dakle, ovako molite:

‘Oče naš, koji jesi na nebesima!

Sveti se ime tvoje!

Dođi kraljevstvo tvoje!

Budi volja tvoja

kako na nebu tako i na zemlji!

Kruh naš svagdanji daj nam danas!

I otpusti nam duge naše

kako i mi otpustismo dužnicima svojim!

I ne uvedi nas u napast,

nego izbavi nas od Zloga!’

Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke,

otpustit će i vama Otac vaš nebeski.

Ako li vi ne otpustite ljudima,

ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka.«

Riječ Gospodnja.

PODIJELI