Prvo čitanje:

Rim 11, 29-36

 

 

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Neopozivi su dari i poziv Božji!

Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.

O dubino bogatstva,

i mudrosti, i spoznanja Božjega!

Kako li su nedokučivi sudovi

i neistraživi putovi njegovi!

Doista, tko spozna misao Gospodnju,

tko li mu bî savjetnikom?

Ili: tko ga darom preteče

da bi mu se uzvratiti moralo?

Jer sve je od njega

i po njemu

i za njega!

Njemu slava u vjekove! Amen.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam:

Ps 69, 30-31.33-34.36-37

Pripjev:

U vrijeme milosti usliši me, Gospodine!

 

Ja sam jadnik i bolnik –
nek me štiti tvoja pomoć, o Bože!
Božje ću ime hvaliti popijevkom,
hvalit ću ga zahvalnicom.

Gledajte, ubogi, i radujte se,
neka vam oživi srce, svima koji Boga tražite.
Jer siromahe Gospodin čuje,
on ne prezire sužanja svojih.
Jer Bog će spasiti Sion,
– on će sagradit gradove Judine –
tu će oni stanovat, imati baštinu.
Baštinit će ga potomci slugu njegovih;
prebivat će u njemu oni što ljube ime Božje.

 

Evanđelje:

Lk 14, 12-14

 

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus prvaku farizejskom koji ga pozva: »Kada priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe. Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih.«

Riječ Gospodnja.

PODIJELI