“Više nema Grka ni Židova,obrezanja ni neobrezanja,barbara ni Skita,roba ni slobodnjaka,nego sve i u svima Krist.

Kološanima 3,11

PODIJELI