K svojima (židovima) dođe i njegovi ga ne primiše. A svima onima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja. Iv.1,12 Tri su stvari vrlo vidljive iz ovog stiha: Kome je Isus došao i što mu se dogodilo 2. Potreba za primanjem Isusa 3. Što nam se događa kad prihvatimo Isusa. Isus je došao židovima, kao dugo najavljivani i očekivani Mesija, Kralj, onaj koji će uspostaviti kraljevstvo u Izraelu i osloboditi židove od ropstva Rimljanima. Međutim kraljevstvo koje Isus propovijeda nije od ovoga svijeta ( Iv.18,36 ) Isus objavljuje Oca i oprašta grijehe,liječi bolesne, podiže mrtve. On očituje kraljevstvo svoga Oca. Isus se okomljuje na farizeje i govori im da imaju đavla za oca Iv.8:44 na što ga oni žele kamenovati. Mnogostrukost je Isusovog dolaska na zemlju ali onaj jedan je uistinu bitan; da ljudi postanu djeca Božja. Iz Isusove izjave možemo vidjeti da nemaju svi Boga za oca, već neki imaju vraga za oca. Što će reći da nisu svi ljudi djeca Božja. Djecom Božjom postajemo prihvaćanjem Isusa za svoga spasitelja i Gospodara. Ovo također pokazuje jednu stvar, a to je, da prije nego što smo prihvatili Isusa u svoj život, mi nismo bili djeca Božja. Radikalna istina ali istina. Po naravi smo bili djeca zloga jer smo tu palu zlu narav naslijedili od Adama. Međutim Isus je kompletno isplatio Adamov dug, otkupio čovječanstvo i postao začetnik vječnog spasenja. Pismo kaže tko god zazove ime Gospodinovo spasit će se. Također kaže tko ima sina Božjeg ima život, tko nema sina nema života. I još kaže, tko ima sina Božjeg ima i Oca (Boga ). Isus je rekao: ja sam Put, Istina i ŽIVOT.. Iv.14,6. Bez Isusa mi smo u tami, s njime mi postajemo svijetlo. Zato Pismo kaže; a SVIMA onima koji ga PRIMIŠE on dade vlast da POSTANU djeca Božja. Iz ovoga je jasno vidljivo da PRIMANJEM Isusa, u svoj život mi POSTAJEMO nešto što do tada nismo bili : DJECA BOŽJA. Slava Bogu! Ne postajemo djeca Božja odlaskom u crkvu kao što ne postajemo autom odlaskom u garažu. Ne postajemo djeca Božja jer nam je netko u obitelji svećenik ili redovnik. Ne postajemo djeca Božja jer smo kršteni kao mali i imamo Bibliju sa slikama pored glave u sobi. Niti dobrim djelima, niti davanjem novca, već samo i jedino PRIHVAĆANJEM spasitelja Isusa Krista u SVOJ život. Amen! Slava Isusu! Spasenje je dar i nije u posjedu niti jedne zemaljske organizacije. Niti ga mogu kome dati, niti ga mogu kome oduzeti. Spasenje daje Spasitelj SVIMA onima koji svojom osobnom vjerom srca to žele PRIHVATITI. Ovo je Radosna vijest! Ovo je poruka milosti! Evanđelje Isusa Krista! Ako ustima svojim ispovijedaš Isusa Gospodara i srcem svojim VJERUJEŠ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, BIT ĆEŠ spašen. Rimljanima.10,9-10 Zato je Isus i zapovjedio učenicima da idu u sav svijet i navještaju Evanđelje svakom stvorenju Mk.16,18 da ljudi mogu ČUTI, POVJEROVATI, PRIHVATITI I POSTATI djeca Božja! I to se odnosi na sve… Jer svi su ljudi sagriješili i svima im je potrebna Božja slava ( oproštenje) i svi su opravdani BESPLATNO, DAROM NJEGOVE MILOSTI, otkupljenjem koje je u Isusu Kristu. Rimljanima 3,23-24 Ako je DAR onda nije zasluga, plaća, i sl. Dar je dar. Nezaslužena stvar ničim zaslužena od strane osobe koja ju prima. Isus je taj Božji dar nama ljudima. Primajući taj dar u naše živote mi postajemo djeca Božja, upravo kroz tu nezasluženu naklonost Božju. Taj dar u čini da postajemo novi ljudi iznutra,trajno promijenjeni njegovom prisutnošću u nama. Postajemo novi ljudi stvoreni u Kristu Isusu za slavu Božju, rođeni od nepropadljivog sjemena Njegove Riječi. To je milost. To je dar. To je besplatno. Prihvatiš i postaneš. Duh Sveti ispunit će te i život s Bogom može započeti. Bog to želi za tebe, želiš li to i ti. Dovoljno je reći Bogu svojim riječima da želiš i Isus će doći u tvoje srce. Sve će se promijeniti. Postat ćeš dijete Božje vjerom i znat ćeš da jesi. Mir i radost ući će u tvoje srce. Također sigurnost da si prihvaćen i ljubljen od Oca. Život će poteći kroz tebe, poput rijeke žive vode. Samo zato što si vjerom prihvatio u svoj život jedinu osobu u svemiru koja je ti je mogla sve ovo dati i učiniti – Isusa … Tko ima sina, ima život, tko nema sina, nema života u sebi… Milost s tobom!

Zack Benjamin Lenkert

PODIJELI