FOTO:J.Jurčević/www.put-istina-zivot.com/
 
Za Tobom, moje srce žudi,
Spasitelju, Isuse moj mili.
Svaki kucaj, srca moga,
za Tobom drhti, za Tobom cvili!
 
 
Pokajničke mi suze teku,
grijeh mi bolom, dušu dira.
Očajno se s grijehom borim,
Tebi Bogu, ja sam kriva!
 
 
Jutrom, kada ja se budim,
plamen žari, srce moje.
Moj Isuse, Tebe zovem;
šapćem Tebi, želje svoje!
 
 
O Isuse, dođi k meni,
ne prezri, moga srca stan.
Moja ljubav, tebe želi,
da se Tebi predam sva!
 
 
Za Tobom žudi, srce moje,
kao zemlja za toplinom.
Za Tobom čezne, duša moja,
i za Vječnom Domovinom!
 
 
(Anđela Herendić, – “Isusova mrvica”)
PODIJELI