Pitanje:

Što Biblija kaže o tetovažama? Jeli grijeh imati tetovažu na svome tijelu?

 

Odgovor:

Poštovani!

Hvala Vam na pitanju jer s njime pokazujete da niste nemarni prema sebi i onime što je možda u modi a pitanje je jeli to po Božjoj volji. Kada je riječ o tetovaži, Biblija daje načelni naputak i o tom problemu.

Nekada u Biblijska vremena ljudi, posebno pogani na svome su tijelu pravili određene recke i znakove. Ti su radili oštrim noževima, vrhovima od strelica, šilima i drugim oštrim predmetima. Na taj način na tijelu bi ostajali ožiljci. Ponekada bi to radili kao znak nečega što mu se dogodilo. Npr. u obitelji mu netko umre, a on na licu napravi recke određenog oblika kako bi svatko vidio što mu se dogodilo. Bog je preko Mojsija upozorio da takva praksa je za njega neprihvatljiva. Čitamo to: Ne urezujte zareza na svome tijelu za pokojnika; niti na sebi usijecajte kakvih biljega. Ja sam Jahve! Levitski zakonik 19,28. To je također ponovljeno još jednom: Vi ste sinovi Jahve, Boga svoga. Nemojte na sebi praviti ureza ni podstriga na čelu za pokojnikom. Ponovljeni zakon 14,1. Također je Bog dao nalog Izraelcima: Ne smije šišati kose na glavi svojoj i brade svoje ne smiju podstrizati i ne smiju praviti zarezotine na tijelu svojemu. Levitski Zakonik 21,5.

Iz svih ovih tekstova je vidljivo da crtati nešto po tijelu je bio običaj poganskih naroda. Svaki ožiljak koji je nastao tim crtkarijama po tijelu onoga tko ga je nosio označavao je neki njegov status, tj označavao je kome on pripada. Bog je inzistirao da Njegov narod bude od toga izuzet. On je želio da pripadnici Njegovog naroda budu prepoznati po prirodnosti kako ih je Bog stvorio.

Danas više nemamo poganskih božanstava, ali  oblici nekog obilježavanja po tijelu su još ostali. Tetovaža je jedan oblik. Pitanje koje ste postavili, Jeli tetovaža grijeh, mogao bi odgovoriti samo suštinski. Zbog čega to radimo. Očito je da se nekome želimo svidjeti kako bi bili u Njegovom društvu. Međutim, poznajem samo jednu osobu u svemiru kome se mi ljudi ne sviđamo takvi kakve nas je Bog stvorio. On nas želi unakaziti nekim sličicama koje bi si crtali po tijelu kako bi navodno izgledali ljepši. Kada nas unakazi, tada upire svoj prst u nas i Bogu prigovara: „Ovo je tvoje dijete, pogledaj ga kako izgleda.“

Tetovažom ustvari poručujemo Bogu da nismo zadovoljni sa oblikom kakvim nas je stvorio i da mi to kod sebe želimo korigirati. Grijeh nije samo grešno djelo, već pobuda koja nas odvaja od Boga.

Ipak postoji radosna vijest. Ukoliko je netko brzopleto i ne razmišljajući napravio tetovažu, Bog ga zbog toga ne voli manje, već ga i dalje ljubi. On ga jednako voli kao i prije i poziva svakog pojedinca da dođe k Njemu. On mu oprašta taj grijeh i ponovo ga prihvaća k sebi, samo ako se grešnik odazove.  Koje li velike milosti i ljubavi.

Sveti Pavao apostol je pisao: A sam Bog mira neka vas posveti u punoj mjeri; neka se vaš duh, vaša duša i vaše tijelo posve bez prijekora sačuva za dolaska Gospodina našega Isusa Krista! 1.Solunjanima 5,23. Želja mi je da to bude i vaše iskustvo.

Neka vas dobri Bog blagoslovi

Zvonko Presečan

PODIJELI