Ima jedan Svetac
Što pomaže svima,
Sveti Ante Padovanski
Sve molitve prima.

I kad ti je teško
Ti čoviče svati,
Pomoli se tada
Ti Svetome Anti.

Jer Njegova Svetost
I Bogu je draga,
Jer uslišava molitve
I odgoni vraga.

I kad ti je teško
Ti se siti Ante,
Padovanskog Sveca
Dragi mili Brate!

U molitvi svojoj
Ti mu samo reci:
“Sveti Ante Brate
U pomoć mi priteci!”

Sve ostalo Njemu
Ti pripusti Brate,
Jer molitvu tvoju
Uslišit će Ante.

Ima jedan Svetac
Što pomaže svima,
Viruj dragi Brate
Da tog Sveca ima!

01.06.2018. Brat Bojan.

PODIJELI