Sv. Polion – zaštitnik čitača

188

Â

 

Â

Brojni su svijetli i junački likovi mladih čitača u Crkvi. Još u prvim kršćanskim vremenima u našim krajevima otkrivamo velikane čitanja i svjedočenja riječi Božje. Organizator i vođa među čitačima bio je sv. Polion. Živio je koncem trećega stoljeća u biskupskom gradu Panonije Srijemske, Cibalama, današnjim Vinkovcima. U vrijeme cara Dioklecijana bili su veliki progoni kršćana. Prisiljavali su ih da se klanjaju caru kao Bogu, što oni ni po cijenu vlastitoga života nisu prihvaćali.

Voditelj lektorske škole u kojoj su se formirali čitači kod bogoslužja bio je Polion, koji je izveden pred sud rimskoga cara. Carev nadstojnik Prob, trebao je neposlušne podanike kazniti. Polionova optužba je glasila: – Ovaj je zastranio u toliku oholost da ne prestaje huliti na bogove i vladare. Na pitanje kakvu službu vrši, Plion odgovara: – Prvak lektora… onih koji obično čitaju narodu božanski govor. Na Probov upit: – Koja je korist od toga da sa smrću netko izgubi ovo svjetlo i sve tjelesne radosti?, odgovara: – Vječna je svjetlost daleko uzvišenija i nadmoćnija od ove zemaljske i neprolazna su dobra daleko slađa od prolaznih. Nije pametno ono što je trajno zapostaviti prolaznome i nesigurnome. Voditelj lektorske škole, rječiti Polion, nakon što je odbio žrtvovati poganskim bogovima, osuđen je na smrt i spaljen živ na lomači 27. travnja 304. godine.

U životu kao i u smrti bio je što mu i ime znači, pollens – moćan, silan i jak. U temelje kršćanstva kod Hrvata, ugrađen je i mladi život sv. Poliona. Njegov blagdan slavimo 28. travnja, a zaštitnik je bogoslova i čitača.

Stoga bi sv. Polion i danas trebao biti uzorom svim crkvenim čitačima u obavljanju njihove službe. U današnjem vremenu kada za katoličku vjeru i kršćanska načela treba biti jak i hrabar, mladić sv. Polion svim mladim čitačima poručuje, da u životu ostvaruju ono što i sami u crkvi drugima čitaju.

Â

fra Mate Tadić

 

Â

{fshare}

Â

 

Â

Nedavno objavljeno:

 

Sjećenje na “dva anđela”

Â

Trostruko zlatomisničko slavlje u Posušju

Â

Sudjelovanje mladih u životu župe Posušje

Â

Ovisnost o pušenju duhana

Â

U 40 godina 3 500 posljednjih ispračaja

Â

Otok Jakljan – oaza mira i duhovne okrjepe

 

 

PODIJELI