Ima jedan dobri Svetac
Što se danas ljudi slavi,
Oduvik je velik bio
Al za sebe uvik mali.
Ima jedan dobri Svetac
Što ga Crkva danas slavi,
Sveti Franjo baš Asiški
Siromasi svi ga zvali.

Ima jedan dobri Svetac
Što u srcim našim živi,
Sveti Franjo taj Asiški
Za sve ljude tako mili.

Ima jedan dobri Svetac
Poput Sunca što još sije,
Ime kad mu izgovorim
Jače srce moje bije.

Ima jedan dobri Svetac
Kojeg moje srce slavi,
Oduvik je on u meni
Tako velik a tako mali!

04.10.2017. Brat Bojan.

PODIJELI