Cjelokupna Božja riječ govori o Bogu kao o Stijeni našeg spasenja, otkupljenja, pobjede, zaštite, našem izbavitelju. Od početka Starog Zavjeta pa do Novog Zavjeta, Bog – Isus nazivan je Stijenom spasenja.
“Duša moja vjerno čeka na Boga; od njega dolazi moje spasenje.
JEDINO je on STIJENA moja i moje spasenje. Psalam 62, 1-2
Gospodin je STIJENA moja, tvrđava moja i izbavitelj moj. Psalam 18,2
Reći ću Bogu, STIJENI svojoj: zašto si me zaboravio? Zašto hodam ucviljen… Psalam 42, 9
I spominjahu se da BOG bijaše STIJENA njihova, i Svevišnji Bog njihov otkupitelj… Psalam 78,35
Toliko još ima stihova u Božjoj riječi koji govore upravo o tome, da je On, Bog naš, naša Stijena spasenja. Baš ti stihovi su oblikovali misli u umovima Izraela o Bogu kao čvrstoj stijeni, koja je u slici predstavljala našeg Spasitelja, Isusa. Čak i Novi zavjet jasno progovara o tome…” Štoviše, ne bih htio, braćo, da budete u neznanju da oci naši svi bijahu pod oblakom i svi kroz more prođoše,
i svi bijahu u Mojsija kršteni u oblaku i moru, i svi su isto duhovno jelo jeli
i svi su isto duhovno piće pili:
jer pili su iz duhovne STIJENE koja ih je pratila, a ta STIJENA bijaše Krist. 1. Korinćanima 10,1-4
Dakle Stijena bijaše Krist. U Starom zavjetu Isus je djelovao ali u slici, međutim u Novom je otkriven potpuno.
On dolazi svome narodu i čini čuda: prašta grijehe, ozdravlja bolesne, podiže mrtve, hoda po vodi, stišava oluju, umnaža kruh i ribe, izgoni zle duhove. Isti Bog koji je u Starom zavjetu hodao sa Izraelom u netjelesnom obliku, sada se utjelovio. No Izrael ga nije prepoznao osim pojedinaca. Sama Stijena spasenja je hodao među njima ali ga oni ne upoznaše. Tako je jednom prilikom upitao svoje učenike što ljudi kažu tko je On. Jedni su rekli jedno, drugi nešto drugo, a onda je pristupio i Petar te rekao: Ti si Krist, sin Boga živoga (Matej 16,13-20) Tada mu je Isus odgovorio: Blago tebi, Petre, sine Jonin, jer ti ovo (ovu spoznaju tko sam ja) nije dalo niti tijelo niti krv tvoja, već Otac moj koji je u nebu. A ja kažem tebi – ti si kamen (ime Petar znači kamen u grčkome jeziku), a na toj STIJENI (na otkrivenju tko sam ja) sagradit ću crkvu svoju, i niti vrata pakla neće ju nadvladati. ( Matej 16, 17-18)
Slava Bogu za Njegovu milost. Bez Njegove milosti mi ne možemo, sami od sebe (tijelo i krv) znati tko je Isus. Međutim, sam Otac nam objavljuje na temelju Svetog Pisma po Duhu Svetome, tko Isus jeste – Pomazanik, Krist – Sin Boga živoga. Ta spoznaja donosi ispravnu sliku o Isusu, potiče vjeru u Isusa, te donosi spasenje. Zato je ona poput STIJENE u našim životima, jer u Kristu utjelovljenome mi prepoznajemo Boga, STIJENU spasenja o kojemu su pisali Proroci i s kojim su oni hodili.
Drugim riječima, Isus je rekao Petru: Petre, ovu spoznaju tko sam ja, koju si upravo dobio, nije plod tvoje teološke škole, velikog obrazovanja niti plod tvoje mašte. Ona uopće ne dolazi od tebe, već od Oca koji najbolje zna tko sam ja. I upravo na toj spoznaji tko ja jesam, kao na čvrstoj stijeni, ja ću graditi svoju crkvu.
Slava Bogu za to. On ne gradi crkvu na grešnom čovjeku, već na Stijeni – Kristu, na Njegovom djelu s križa i spoznaji toga.
Želiš li biti dio te crkve, Isus treba biti tvoj Spasitelj, tvoja Stijena spasenja. Vjerujući Njemu i ti ćeš postati duhovni kamen u Božjoj građevini. On će te ugraditi u Kristovo tijelo – Njegovu ljubljenu crkvu, Zaručnicu, koja je sačinjena od ljudi svih rasa, nacionalnosti, boja kože, od onih koji znaju i vjeruju isto kao i Petar; Ti si Krist, sin Boga živoga.
Pozdrav svima i milost sa svima

 

Željko Benjamin Lenkert

PODIJELI