Znamo da je Krist idući na Križ stalno naglašavao kako je to ispunjenje svih proroštava. Kada čitamo izvještaj o Muci, gotovo stalno čujemo riječi: „Da se ispune Pisma!“

Piše: Bazilije M.

Postoji jedna knjiga u Svetom pismu koja najavljuje mogućnost da naš križ postane sladak i lagan. Krist je rekao da je Njegovo breme lako i Njegov jaram sladak. Ta knjiga je ona o Ruti.(Tko još čita takve knjige!) U toj se starozavjetnoj knjizi govori o Noemi i njezinu mužu i dvojicinjezinih sinova koji su se oženili strankinjama. Noemi je bila iz Betlehema i zbog gladi je morala ići u stranu zemlju. U toj su joj se zemlji dogodile nemile stvari. Smrt joj je pokosila muža i dva sina te je ostala sama s dvije nevjeste koje nisu imale djece. Jedna od njih se zvala Ruta. Ona je toliko zavoljela svoju svekrvu i njezinnarod da je odlučila slijediti je do smrti. Budući da je Bog pogledao na Betlehemce i iznova su mogli imati kruhaNoemi se uputila svome domu. Ruta ju je slijedila.

Ime Noemi znači Moja slatkoća! Ta se žena nije ogorčila na Boga niti na svoj život jer je izgubila muža i dva sina. A bilo je za očekivati da postane tužna vrba. Možemo pretpostaviti da je to Rutu duboko diralo. To joj je osvojilo dušu. Njezina svekrva je imala debele razloge postati gorka i okrutna, a ostala je, kaošto joj ime i kaže, slatka i lagana. Ruta je u tome vidjela snagu njezinaBoga. Stoga je kasnije ispovjedila vjeru riječima: „Tvoj narod je moj narod, tvoj Bog je moj Bog!“ To je Bog kojidaje slatkoću usprkos olujnoj navali gorčine. To je Bog koji spašava udovice i sirote. Bog koji hrani gladne. Ne ostavlja napuštene.Noemin praunuk David će sve to opjevati u veličanstvenim psalmima.

Sve se to ispunilo u punom sjaju na Križu Kristovu. Evo Boga koji je toliko bliz onima koji pate. Evo Boga koji ulazi u smrt i razara njezinu ubojitu snagu. Evo Boga koji teret čini laganim i jaram slatkim. Ispunilo se u punoj mjeri ono što je bilo najavljeno u liku Noemi.

Rodio se u Betlehemu, Kući kruha, i postaoKruh za život svijeta. To je Kruh koji briše gorčinu i proizvodi slatkoću(„…koji svaku slat u sebi ima!“).Tko jede taj Kruh ima život u sebi i smrt mu ne može ništa. Koje li pobjede! Koje li lakoće! Koje li slatkoće!„Ja kad budem uzdignut sa zemlje sve ću privući k Sebi!“(Slatkoća privlači!)

Blago onome tko s Rutom rekne: „Tvoj Bog je moj Bog!“ To je moj Bog! Nema lik zvijeri nego moj lik. I ja nosim Njegov lik. Koje li blizine! Slatkoće!Noemin se praunuk David rodio u Betlehemu, a zakraljio se u Jeruzalemu. Da se ispuni Pismo! „Slatkoća bez kraja…“,pjeva David!

Izvor: http://nedjelja.ba/hr/

PODIJELI