Papinsko vijeće ‘Cor unum’ organiziralo skup o enciklici ‘Bog je ljubav’

 

 

 

Papinsko vijeće ‘Cor unum’ je u prigodi desete obljetnice enciklike pape Benedikta XVI. ‘Bog je ljubav’ organiziralo međunarodni kongres, čije je sudionike papa Franjo danas primio u audijenciju. U govoru je Sveti Otac istaknuo kako prva enciklika pape Benedikta omogućuje opći pogled na povijest Crkve, na povijest primljene Božje ljubavi koju treba svijetu nositi. Ova je primljena i darovana ljubav temelj povijesti Crkve i svakoga kršćanina; ona je kucajuće srce crkvenoga života – istaknuo je Papa.

Božja ljubav je kucajuće srce kršćanskoga života

Jubilejska je godina prigoda da se vratimo tom srcu našega života i našega svjedočenja, središtu navještaja vjere: „Bog je ljubav“ (1 Iv 48.16). Bog nema samo želju i sposobnost da ljubi, nego je On ljubav. Ljubav je njegova bit, njegova narav. On je jedincati, ali nije samotan; On ne može biti sam, ne može se zatvoriti u samoga Sebe, jer je zajednica, ljubav je, a po svojoj naravi ljubav se daje, širi se – istaknuo je Sveti Otac.

Svojoj ljubavi Bog pridružuje čovjeka; iako se čovjek udaljava od Boga, On mu je uvijek blizak i ide mu u susret. To njegovo približavanje nama jest milosrđe, tako se On objavljuje nama grješnicima, to je njegovo lice koje nas gleda i skrbi se za nas – kazao je Papa.

U svijetu kršćani trebaju svjedočiti Božju ljubav

Tijesno su povezani ljubav i milosrđe – nastavio je Papa – jer su izraz Božjega postojanja i djelovanja: njegov identitet i njegovo ime. Papa je rekao da je naša ljubav, solidarnosti ili dijeljenje odraz Božje ljubavi. On neumorno izlijeva na nas svoju ljubav, a mi smo pozvani u svijetu svjedočiti njegovu ljubav. Božja nam ljubav treba biti kao kompas koji usmjeruje naš život: u njoj imamo odrednicu, od nje učimo kako gledati brata i svijet – ustvrdio je Sveti Otac.

Svaka crkvena ustanova treba naviještati da Bog ljubi čovjeka

Enciklika nas podsjeća da Božja ljubav „želi sve više odsijevati u životu Crkve“. Kako bih želio da svatko u Crkvi, svaka ustanova, svaka djelatnost objavljuje kako Bog ljubi čovjeka! Vrlo je važno poslanje naših karitativnih tijela, jer mnogim siromašnim osobama omogućuju dostojniji, ljudskiji život – istaknuo je Papa.

Djela milosrđa, znak Isusove milosrdne ljubavi

To je poslanje vrlo važno jer svaki čovjek po djelima a ne riječima može osjetiti da ga Bog Otac ljubi, da je njegovo dijete, određeno za vječni život s Bogom. Papa je zahvalio svima koji se svakodnevno troše u poslanju, koje se odnosi na svakog kršćanina – primijetio je Sveti Otac.

U ovoj sam jubilejskoj godini želio istaknuti kako možemo svi, vršeći djela tjelesnoga i duhovnoga milosrđa, iskusiti milost Jubileja: činiti djela milosrđa znači ljubiti kako je Isus ljubio. Svi ćemo tako zaista pridonijeti velikom poslanju Crkve da naviješta Božju ljubav, koja se želi širiti. Enciklika ‘Bog je ljubav’ neodoljiva čuva svježinu svoje poruke koja je uvijek aktualna za hod Crkve. Što više živimo s ovim duhom više ćemo biti pravi kršćani – zaključio je papa Franjo.

 

Izvor: Portal Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku

 

PODIJELI