Isuse,danas je Sveta Nedjelja i Tvoj dan a kršćani hrle u crkve na Svete Mise i bogoslužja.Velika većina vjernika i kršćana nakon Svete Mise ili bogoslužja ostaju ista i na žalost ne otvaraju potpuno srce za Boga.Srca mnogih kršćana ostaju podijeljena i ne prihvaćaju Tebe Isuse u potpunosti.Pomozi nam Isuse da kao istinski i pravi kršćani otvorimo svoja srca za Božju Riječ i da dopustimo Duhu Svetome da nas oblikuje u nove ljude i istinske kršćane.Pomozi nama kršćanima da konačno shvatimo da je kršćaninovo srce dom Duha Svetoga i da konačno krenemo putem koji vodi u vječni život a ne putom koji vodi u propast.Mase kršćana žive u srahu da ako se potpuno predaju Bogu da će im život propasti i proći bez ovozemaljskih užitaka i da će s time puno izgubiti.Pomozi nam Isuse da konačno shvatimo da odričući se ovozemaljskog radi Tebe i ako smo Ti vjerni da se vjernost Tebi umnaža i da ništa ne gubimo nego samo dobivamo…Hvala Ti Isuse jer ako Tebe slijedimo mi smo ispunjeni i sretni ljudi!

( Prema nadahnuću molitvu napisao Josip Jurčević )

 

Ako imate dara od Boga ali i nadahnuća,napišite vašu opću nakanu tj. molitvu iz srca.

Napišite molitvu za:

– obraćenje grešnika
– MIR u svijetu
– sve ljude koji pate
– oslobađanje od ovisnosti od alkohola,droge,pornografije
– iskorjenjivanje svakoga zla
– i druge opće nakane

Započnite otprilike s “Gospodine Isuse…( dalje napišite svojim riječima iz srca )… pa nam pošaljite na email adresu [email protected] i vašu molitvu ćemo objaviti na portalu.Također neke molitve će se čitati u nekoliko molitvenih zajednica i pred Presvetim.Budite i vi dio naše male virtualne zajednice.Neka vas prati Božji blagoslov!

Izvorwww.put-istina-zivot.com

 

PODIJELI