RASPLAKANA BOŽJA GOLUBICA

128

Kišnica iz srca najavila je emocije, namočila su se tugom krila ranjene ptice, a kako to kada joj je smisao života bila sama ljubav. Otkud na nju da udare munje i gromovi, kada je uvijek zazivala blagoslov iz Božje duge, sivilo svijeta da obasja savez svet. Krila su joj na križ razapeli, oni koji nemaju pojma o njenom rajskom pjevu, izrugali joj okove, optužili joj bol i suze. Još joj otkucava melodično srce, u ritmu molitve za očajne… još snage ima golubica Božja plakati da ne umre. Bog je oživljava, jer je ona sluga presvetim Kristovim ranama i u patnji svojoj o patnji tuđoj brine. Takva je duša moja, ptica proizašla iz rajskih voda u kojima me krstio Duh Sveti.

ANA EMANUELA, Bilaj 4.04.2018.

PODIJELI