FOTO:J.Jurčević/www.put-istina-zivot.com/

Molitveni ratnici imaju za mač Božju Riječ, u moćno ime Kristovo dolazi spasenje! Tome maču Biblija su korice, iz nje mač vjere izvire, satkan od same ljubavi pobjedonosne, koja sklanja sve strahove. Od njega zlo gine, dobro se podiže u vječnost.

Od srca Ana Emanuela, 7.02.2018.

Hebrejima 4,12
Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca.

PODIJELI