Pater Sosa: Isusovci u poslanju pomirenja ljudi s Bogom.

60

Jučer, na blagdan svetoga Ignacija Lojolskoga, utemeljitelja Družbe Isusove, pater Arturo Sosa, isusovački General, predsjedao je, u crkvi Imena Isusova u Rimu, misnim slavljem u 19 sati. Za naš je Radio govorio o današnjim izazovima koji stoje pred isusovačkim Redom.

„Želio bih sintetizirati izazove Družbe Isusove i svrstati ih u dvije skupine. Prva skupina odnosi se na razumijevanje našega prinosa poslanju pomirenja Crkve. Postoje tri dimenzije koje su međusobno uvijek ujedinjene: pomirenje s Bogom, pomirenje među ljudima i pomirenje sa stvorenim, koje je dio pomirenja s Gospodinom“ – rekao je pater Sosa.

„Prvi izazov je dakle osjetiti se suradnikom ovoga procesa: činjenice sudjelovanja na poslanju koje nije naše, nego Gospodinovo, a povjereno je Crkvi, a od nje i nama Isusovcima, koji činimo njezin dio. Ova suradnja dakle ima temelj, a to je naša vjera; vjera koja dolazi iz susreta s Gospodinom i iz iskustva Boga“ – kazao je.

To je njegova inicijativa: Gospodin nam je došao ususret – došao je u susret svakom od nas ponaosob; učinio je da iskusimo njegovo milosrđe, njegovu ljubav. Upravo zbog toga – nastavio je – sposobni smo cjelokupno svoje povjerenje staviti u njega (Gospodina), i na toj osnovi možemo također doprinositi Kristovu poslanju.

„Boga poznajemo po Isusu: Isus nam je otkrio Boga koji je Jedan i Trojstven; koji je prisutan i u ljudskoj povijesti te djeluje i danas; i dalje se nalazi među nama. Prvi veliki izazov za svakoga kršćanina – a za Družbu Isusovu posebno – jest percipirati, razlučiti, gdje Bog djeluje u ovome trenutku ljudske povijesti i kako; a to kako bi smo uistinu mogli biti sredstvo te surađivali i doprinosili onome što On čini.

Iskustvo Boga, koje je temelj naše vjere, oslobađa nas i čini nas nanovo slobodnima. Dakle, po slobodi koju nam daje ovo iskustvo Boga, mi možemo uistinu gledati ‘raspete’ današnjega svijeta. Vidimo u njima Isusa, zbog toga znamo da bez društvene pravednosti nije moguće pomirenje“ – kazao je isusovački General.

„Znamo da bez pravednosti nije moguće postići dostojan život, život u slobodi koju imaju druga ljudska bića i narodi kojima je to potrebno i koji to zavrjeđuju: biti sposobni dijeliti ovaj svijet u miru“ – rekao je.

„Doprinositi pomirenju u svim njegovim dimenzijama – objasnio je pater Sosa – stavlja nas pred izazov da učimo dijalogizirati: mnogo međukulturalnog i međureligijskoga dijaloga, za nas kao članove Crkve i kao članove redovničke kongregacije, je stvarno prioritet. U ovom trenutku je Družba Isusova multikulturalno apostolsko tijelo, što nam dopušta da imamo iskustvo unutarnje raznolikosti; da budemo ogledalo raznolikosti čitavoga Čovječanstva“ – pojasnio je isusovački general.

„To je uvjet za sljedeći korak – interkulturalnost: obogatiti naše kulture i tako otvoriti put pravoj univerzalnosti, koja je se temelji i obogaćuje na različitosti; ne univerzalnosti koja se skriva ili pak hoće da svi budu jednaki – kao pojedina nastojanja u današnjem svijetu. Dakle, kada prepoznamo ovu različitost kulturâ, možemo onda ići prema istinskom jedinstvu ljudskoga Roda, a koje je jedinstvo s Bogom. Bog je trojstven; različit i jedan; mi također – kao Čovječanstvo – trebamo biti različito i jedno Čovječanstvo – smatra pater Arturo Sosa.

Tu je zatim međureligijski dijalog, jer religije zajedno mogu dati ogroman prilog pomirenju među ljudima: to jest, na području iskustva Boga, ljudskog iskustva, religije mogu mnogo učiniti jer jedna od najvećih sablazni na svijetu danas je Boga uvesti u sukobe, dok je Bog onaj koji nas u bilo kojoj vjeroispovijesti ujedinjuje; Bog je onaj koji nas poziva da budemo braća i sestre. U tom hodu, čini mi se, imamo jedan pravi izazov – kazao je pater Arturo.

Druga velika skupina izazova jest prilagodba Družbe Isusove novim vremenima; da Družba na učinkovitiji način odgovori na spomenute izazove. Ovo započinje osobnim obraćenjem svakog od nas, obraćenjem našega života u zajednici: možemo uistinu biti svjedoci bratskoga života među nama, oko osobe koja nas ujedinjuje i koja je Isus. Ljubav prema Isusu nas ujedinjuje i nadilazi razlike među nama – objasnio je isusovački General.

Tu je naposljetku obraćenje institucijâ, koje je zapravo najteže. U institucijama postoji veliki otpor. Kao uvjet tog obraćenja je razvijanje istinske sposobnosti razlučivanja u zajednici, kao načina donošenja odluka. I sam Papa je čitavu Crkvu pozvao na razlučivanje – kazao je na kraju za naš Radio, pater Sosa, vrhovni poglavar Družbe Isusove.

Izvor: Vatikanski radio

PODIJELI