P E T R O L E J K A!

107

Još se sićam petrolejke
Kao da je juče bilo,
I mirisa petroleja
Ljudi moji ko u živo.

Baš ovaku ko na slici
Palila je moja Baka,
Da bi noću baš svitlila
I nestalo toga mraka.

Struje nije tada bilo
Petrolejke glavne bile,
Još se sićam ljudi moji
Kao da su i danas žive.

Još ih imam sačuvane
Na zidu su moje sobe,
Kao ukras one stoje
Veselo je srce moje.

Još se sićam petrolejke
Kao da je juče bilo,
I mirisa petroleja
Ljudi moji ko u živo!

03.03.2018. Brat Bojan.

PODIJELI