Mons.Athanasius Schneider: Fatima 100 godina kasnije – aktualnost njezine poruke

110
Obnova Euharistijskoga kulta i pobjeda Srca Marijina
Ukazanja i poruke Gospe Fatimske ne mogu se prikladno razumjeti, a da se ne uzmu u obzir ukazanja Anđela trima malenim pastirima 1916. godine. Oba ukazanja imaju uzajaman nutarnji odnos. Anđelove riječi već su bile priprava središnjoj Gospinoj poruci u Fatimi: „Što god možete, prinesite Bogu za žrtvu kao zadovoljštinu za grijehe kojima Ga ljudi vrijeđaju i kao čin usrdne prošnje za obraćenje grješnika“. Međutim, najvažnije značenje Anđelovih ukazanja sastoji se u poruci koja se tiče Euharistijskoga otajstva Tijela i Krvi Kristove. Već 1916. godine Anđeo je tvrdio da se Krista „strašno vrijeđa“ u ovome otajstvu. Gotovo nitko u Crkvi toga vremena nije mogao niti zamislit kakvim će strašnim uvredama uskoro biti izložen Presveti Oltarski Sakrament i do kojih razina uznemirujućeg proširenja takvih uvreda će se dospjeti čak i unutar same Crkve. Bjelodan su primjer toga praksa koja je danas proširena da se sveta Pričest podjeljuje na ruku te slobodno pripuštanje nepokajanih grješnika i čak i nekatolika svetoj Pričesti.

Međutim, u povijesti Presveti je Sakrament bio predmetom sličnih groznih bogohulstava koja su činili kler i vjernici kako se i danas događa. Još jedanput Fatimska ukazanja na zadivljujući način pokazuju svoj visoko proročki karakter.
Crkva u današnje vrijeme od proročke misije Fatimskih ukazanja može naučiti nutarnju i neodjeljivu povezanost između štovanja presvete Euharistije i pobožnosti Blaženoj Djevici Mariji, osobito njezinomu Bezgrješnom Srcu. Proširenje pobožnosti Bezgrješnomu Srcu mora biti istodobno povezano i s istinskom obnovom Euharistijskoga kulta i, konkretno govoreći, mora biti povezano s obnovom također i izvanjskoga kulta sakralnosti i strahopoštovanja u celebraciji svete Mise, a navlastito glede obreda i stege primanja svete Pričesti. Samo onda kada kraljevstvo Krista, Euharistijskoga kralja, bude ponovno uspostavljeno u cijeloj svojoj raskoši i sjaju u cijelom katoličkom svijetu, tada će doći i kraljevstvo i pobjeda Bezgrješnoga Srca Marijina. Kraljevanje Bezgrješnoga Srca najuže je euharistijsko i to je pretpostavka za istinski mir u svijetu.
Tekst: mons.Athanasius Schneider, odlomak iz predavanja
PODIJELI