Umorna sam od života,

snaga me ostavlja.

Sve što imam, moj Isuse,

to velika je moja želja:

Da se duša moja, vječno,

na Srcu Tvom odmara!

Vrijeme teče, sve prolazi,

vlak života, stalno juri.

Sve što imam, moj Isuse,

to velika je moja želja:

Da svakim danom, neumorno,

duša moja k Tebi žuri!

Život se polako gasi,

na sud moram poći.

Sve što imam, moj isuse,

to velika je moja želja:

Poslije patnja, suza, boli,

u zagrljaj, Tebi doći!

(Anđela Herendić, – „Isusova mrvica“)

PODIJELI