Toliko je izdajnika među Hrvatima da bi i sam Krist teško dočekao Posljednju večeru jer bi ga već nakon doručka izdali.

fra Mate Tadić

PODIJELI