“Ženu se ni cvijetom ne smije udariti.”

Portugalska poslovica

PODIJELI