Nima čovika na ovome svitu
Koji suzu ispustio nije,
Bila ona od žalosti ljudi
Ili kad se ono od srca nasmije.

Žalosne su te baš teške
Jer nas tada Duša boli,
Ili kad smo napušteni
Ili kad nas niko ne voli.

Vidio sam mnoge suze
Na licima mnogi ljudi,
Al majčina što je suza
Ta baš mnogo boli ljudi.

Ta majčina suza taka
Virujte mi nije laka,
I u naša srca seže
Dok niz lice njeno bježe.

Od Majčine suze nije
Baš nijedna nije taka,
Ona boli, ona peče
I virujte mi nije laka!

15.04.2018. Brat Bojan.

 

PODIJELI