M O L I T V A

108

 

I kad mi je ljudi teško
Sklopim ruke, pomolim se,
Molitva mi snagu daje
I sa njome odmorim se.

S molitvom se Bogu javim
I sa Njime razgovaram,
Utjehe mi rječi šalje
U Molitvi progovara.

Molitva nas Nebom veže
Poput našeg mobitela,
I kada se molim ljudi
Dotaknem se Spasitelja.

A On mene tada tješi
I ublaži moje boli,
Sa molitvom se Nebo dira
Spasitelj se sa njom voli.

I kada me stisne život
I kada me sve zaboli,
Sklopim ruke u Nebo gledam
Dragom Bogu se pomolim!

27.02.2017. Brat Bojan.

PODIJELI