KORIZMENO RAZMATRANJE LITURGIJE, 10.03.2018.

66
Tu gdje sam sada trenutno je bol i nemam sigurnost za svoj budući život,
ali ti mi Gospodine daješ hrabrost da dam sve od sebe da uspijem popraviti svoj život.
Sa tobom ozdravljam, sa tobom dišem u nadi.
Svaki moj dan je požrtvovan za tebe i bližnje.
Želim ti darovati u potpunosti sebe, želim osjetiti da ti živiš kroz mene.
Ljubav sveta u meni pobjeđuje sve zemaljske boli i kušnje.
Opasao si me radošću uspjeha, vjerujem u svoj cilj, jer nisam sama na putu,
imam tebe i tvoj blagoslov, imam one koji me podupiru i vole.
Hvala ti jer me nesavrenu savršeno ljubiš,
uzmi pod svoju vlast moje misli, moje srce, moju dušu,
oblikuj me Isuse onako kako me ti oduvijek želiš vidjeti.
Hvala ti što me potičeš na ono ispravno u životu,
u svemu želim vidjeti smisao žrtve.
Volim te!
 Bogorodice, majko Crkve, naša mirisna ružo Otajstvena, tvoje Presveto srce neka se ujedini u molitvi i danas sa svima nama koji ljubimo sveto, koji očekuju izljev Duha Svetoga na svoje živote, amen!
Prvo čitanje:
Hoš 6, 1-6

Ljubav mi je mila, ne žrtve.

Osvanjavaš zoro, razbuđivaš srca zaspala. U tebi je jedina milost spasenja, iscjeljenje rana, divna si spoznaja naših života Kriste. Ljubav tvoja radost je jedina, ona grije vječnom svjetlošću. Daruj nam svima meka srca, da bi znali ljubiti puni blagosti. Želimo te usrećiti Bože, vedrim oblacima koji su se nastanili u našim dušama i rastjerali tamne.


Otpjevni psalam:
Ps 51, 3-4.18-21b

Pripjev:

Ljubav mi je mila, a ne žrtve.
Milosrđe me tvoje okrijepilo krvlju i vodom
Presvetoga srca,
sada i moje u nadi i zahvalnosti kuca,
grijehe mi mnoge izbrisa
jer si čuo moje raskajano srce,
jer si osjetio koliko te ljubim.

Izgradi ono porušeno u meni,
i u cijelome svijetu.
Ono vrijedno trajanja vječnog.
Obnovi svoj Jeruzalem Oče dobri, amen!

Neka ti bude milo čuti kako nismo gluhi, kako nismo slijepi.
Kako smo osjećajni i zahvalni tvome milosrđu za sve!
Ozdravitelju tijela i duše hvala ti jer nas opominješ,
hvala ti jer jer si ljubav i ljubav od nas želiš.

Evanđelje:

Lk 18, 9-14

Carinik siđe opravdan kući svojoj, a ne farizej.

Gospodine daj da molimo jedni za druge, da nas opravda milosrđe tvoje. Učini nas poniznima, da ne gledamo na grijehe braće svoje, već na svoje postupke. Oslobodi nas hvalisavosti i suda.    

Ana Emanuela, Bilaj

PODIJELI