KLEPETALA KOLA STARA

84

Klepetala kola stara
Sa željeznim točkovima,
Kroz ditinstvo moje prošla
Dok kočijaš viče:”Bista!”

Na njima se sino dilo
Dok vilama tovarilo,
Sa njima se vozit bilo
U ditinstvu našem fino.

Po kaldrmi kola tresu
Poskakuju na svakoj rupi,
Dok kočijaš viče:”Đija!”
“Sklanjajte se dobri ljudi!”

Još se sićam kao juče
Vozili se mi na njima,
Mirisalo mlado sino
Lipa suva koševina.

Klepetala kola stara
Sad ih više ljudi nima,
O kako bi sritan bio
Provozat se još sa njima!

28.06.2017. Brat Bojan.

PODIJELI