Lipi ovaj žuti cvitak
Što baš krasi sliku ovu,
U našoj ga baš Šuici
Jaglukom ljudi zovu.

Jagluk cviće mog ditinstva
Često sam ga ljudi brao,
I za Majčin ja rođendan
Sa Ljubavlju ga Majci dao.

Volio sam to ja cviće
Zbog mirisa i lipote,
I kad bi se pojavio
Proliće se zimi ote.

Još u meni on miriše
Svom svježinom te lipote,
Al na žalost daljina me
Otrgnu i od njega ote.

Lipi žuti mali cvitak
Jaglac što ga mnogi zovu,
Jagluk kod nas u Šuici
Što baš krasi sliku ovu!

15.05.2018. Brat Bojan.

PODIJELI