Isuse, treba nam oslobođenje

2861

Isuse treba nam oslobođenje , molimo te budi nam u pomoći , ovisni smo o ovome ili onome, slabi smo u svojoj borbi, brinemo za svoje obitelji, prijatelje, Isuse, poslušaj nas, oslobodi nas ma koliko da se borili, protivnik nas promatra, gleda, proučava, kao lovac plijen i tako zna gdje nas treba dotaknuti, ubaci sumnju na pravo ranjivo mjesto, Isuse, dolazimo ti sa svim našim slabostima i ranjivim točkama, mjestima gdje propuštamo i dozvoljavamo nesvjesno ili možda svjesno da se umiješa zli, da nas od tebe odmakne, ti si strpljiv, ti si naša snaga.
Laku noć, Isuse!
Molimo krunicu oslobođenja svaki dan, za nas i sve oko nas
Božji blagoslov

Vjerovanjeoslobodjenje 1x Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu
Na veliko zrno (umjesto Očenaša) 1x:
Isuse, ako me ti oslobodiš, uistinu biti ću oslobođen (Iv 8,36)
Na mala zrnca 10x:
Isuse, smiluj mi se,
Isuse, ozdravi me,
Isuse, spasi me,
Isuse, oslobodi me.
Na veliko zrno (umjesto Slava Ocu) 1x:
Isuse, ako me ti oslobodiš, uistinu biti ću oslobođen (Iv 8,36)
Na kraju krunice;
Zdravo Kraljice
Krunica OSLOBOĐENJA je Biblijska krunica. Dok molimo 210 puta izgovaramo IME ISUS, ime po kojemu nam dolazi spasenje. Umjesto Očenaša ponavljamo i vjerujemo u Isusove riječi (IV 8, 36) “Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti oslobođeni”. Umjesto Zdravo Marije sjećamo se Isusova ulaska u Jerihon kad je slijepac sjedio na ulici i čuo gdje mnoštvo prolazi, tada je pitao što se to događa, a oni mu rekoše: “Isus Nazarećanin prolazi” a on onda povika iz svega glasa “Isuse Sine Davidov Smiluj se, a oni su ga ušutkivali no on je vikao još jače Isuse Sine Davidov smiluj mi se! Ozdravi me! Isus se zaustavi i zapovjedi da ga dovedu k njemu. Kad se on približi, upita ga: “Što hoćeš da ti učinim?” A on će: “Gospodine, da progledam.” Isus će mu: “Progledaj! Slobodan si! Vjera te tvoja spasila.” I uđe u Jerihon Kad Isus dođe u Jerihon pogleda gore i ugleda Zakeja na smokvi pa mu reče: “Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.” “Danas je došlo spasenje ovoj kući Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!” (Lk 18, 35 – 19,10)
Svaku deseticu krunice možete namijeniti za razne potrebe, npr. prvu za sebe osobno, drugu za svoju obitelj, treću za svećenike, biskupe i papu, četvrtu za vjernike, za katoličke laičke zajednice i sve one koji žele služiti Kristu, petu za sve one koji su se preporučili u molitve ili sami izrecite nakane za koje smatrate da trebate moliti ili za što vas Duh Sveti nadahne da molite.

Ako molite za druge, onda molite krunicu u množini:
Na veliko zrno (umjesto Očenaša) 1x: Isuse, Ako nas ti oslobodiš, uistinu biti ćemo oslobođeni! (Isuse, Ako ih ti oslobodiš, uistinu biti će oslobođeni).
Na mala zrna 10x: Isuse, smiluj nam se (Isuse, smiluj im se)
Isuse, ozdravi nas (Isuse, ozdravi ih)
Isuse, spasi nas (Isuse, spasi ih)
Isuse, oslobodi nas (Isuse, oslobodi ih)
Na veliko zrno (umjesto Slava Ocu) 1x:
Isuse, Ako nas ti oslobodiš, uistinu biti ćemo oslobođeni!
(Isuse, Ako ih ti oslobodiš, uistinu biti će oslobođeni)

Svjetlana L.

Objavljeno:

Krist se žrtvuje na svakoj Svetoj Misi

Izgubili smo smjer

Pomolimo se Duhu Svetome

Vječno svjetlo za nas u Chicagu

Čemu ogovaranje?

Svete mise za naše nakane

Znate li tko ste vi?

Tko smo stvarno iznutra

Ne hvalimo čovjeka

Sva djeca Božja

Kapela u Altöttingu

Sveti brat Konrad

Čudo

Ljubav je bila jača

Teta ne znam što se dogodilo…

PODIJELI