Od malena harmonika
Privlači me ljudi moji,
Ali nikad na grudima
Zasvirala nije mojim.

Taj životni san mi ljudi
Ostvario se nikad nije,
I ako mi i dan-danas
Za njom srce bije.

Siromaštvo me pratilo
Od rođenja pa do sada,
Ali ljubav do harmonika
Prestala mi baš nikada.

Imam želju bar ja jednom
Imati je ljudi moji,
Pa da ona mi zasvira
Na staračkim grudim mojim.

Od ditinstva pa do sada
Ljubav prema njoj me grije,
I kad čujem njene zvuke
Srce jače bije.

Od malena harmonika
Privlači me je ljudi moji,
Al nikada na grudima
Nije zasvirala mojim!

11.06.2018. Brat Bojan.

 

PODIJELI