“Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!”

(Iv 6, 68)

PODIJELI