” Govoriš naime: Bogat sam,obogatio sam se i ništa ne trebam,a ne znaš da si bijedan i nevoljan,siromah,slijep i gol.”

( Otkrivenje 3,17 )

PODIJELI