Bezgrješno začeće B. D. Marije

53

 

Marija

Post 3, 9-15. 20

Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3c-4

2.   Ef 1, 3-6. 11-12

Lk 1, 26-38

 

UVOD

Čovjekova neposlušnost Bogu i želja da bude kao sam Bog, nisu Boga zapriječili da nastavi započeti put s čovjekom. Obećava mu Spasitelja, koji će biti rođen od žene i koji će spasiti cjelokupno čovječanstvo od grijeha a time i smrti. Darovano očuvanje Marijino od grijeha, priprava je za novi svijet. Po Mariji Sin Božji postaje čovjekom i nama omogućuje da postanemo djeca Božja. S Bogom nanovo uspostavljamo sinovski odnos.

Na početku današnjega misnoga slavlja na svetkovinu Marijina Bezgrješnoga začeća, priznajmo svoje grijehe. Da smo često iznevjerili zajedništvo s Gospodinom, koji nam je podario krsnu milost. Pokajmo se i zamolimo Boga da nam oprosti.

 

HOMILIJA

Slaveći svetkovinu Marijina utjelovljenja, kao vjernici smo uvjerenja da poštovanje i dostojanstvo ljudskoga života treba pokazati i iskazati od začeća do prirodne smrti. Vrijeme došašća u kojem se nalazimo, aktualizira svaku trudnoću Bog je htio biti začet i rasti u Djevičinoj maternici, iako je mogao postati čovjek i na drukčiji način. Na ovaj je način htio biti u svakoj maternici i trudnoći. Molimo zato da poput Isusa, koji je začet i rođen, svako začeto dijete ostvari pravo na život. Bude pošteđeno ubojstva u tijelu svoje majke i smrti prije rođenja.

Ubojstvo nerođene djece je teška i žučna tema i stvarnost te da se na ubojstvo vlastitoga djeteta odlučuje iz obijesti i zloće. Potrebno je stvarati i shvatiti ozračje u kojem neće biti neprihvaćene i neželjene djece. Stvarati mentalitet, koji će biti otvoren životu.

Ljudska spolnost je dar Božji da s drugim ljudima u bračnoj vjernosti, ostvarujemo i stvaramo novi život. Za razliku od zaštite, straha, nepovjerenja i zatvorenosti, kršćani izgrađuju mentalitet partnerskog planiranja i povjerenja u bračnoj vjernosti.

Stvaranje mentaliteta bračne ozbiljnosti, povjerenja i planiranja, puno je zahtjevnija dužnost, ali je učinkovitija na duge staze od borbe protiv pobačaja. Svi trebamo biti usmjereni na dobro i druge potičući, a ne samo govoriti protiv zla.

Nerođena djeca su danas najugroženija skupina ljudi u društvu, ali je potrebno svoje misli usmjeriti prema postizanju jednakosti i dostojanstva muškarca i žene. Kršćanstvo nastaje u mentalitetu koji ženu nije smatrao jednakovrijednom muškarcu. I današnje evanđelje svjedoči o novosti Kristova nauka i novom mentalitetu kojega stvara među ljudima.

Premda je kršćanstvo već stoljećima prisutno u našem hrvatskom narodu, bolno je koliko još uvijek ima obespravljenosti žena i njihove neravnopravnosti. Osobito je mučno nasilje, psihoza i podcjenjivanje u vlastitim obiteljima.

U isto nam vrijeme Božja riječ na prvim stranicama Biblije govori, kako su muškarac i žena jednaki po svom dostojanstvu i oboje stvoreni na sliku Božju. I bilo bi krajnje vrijeme da se nikomu ne dadne kao argument u vrijeđanju žene, korištenjem navoda Svetoga pisma. Upravo Biblija od svoga početka do kraja, inzistira na jednakosti spolova, njihovom zajedništvu, suradnji i ljubavi.

Čitamo Božju riječ kako je prvo pitanje koje Bog postavlja čovjeku nakon iskonskoga grijeha: „Gdje si?“ Potrebno je da svaki pojedini čovjek, neprestano odgovara na to Božje pitanje. Da vidimo gdje smo ustvari, napredujemo li ili možda propadamo? Malo kasnije, Bog postavlja drugo pitanje čovjeku: „Gdje je brat tvoj?“ Upravo se između ova dva pitanja, odvija cijeli ljudski život.

Čovjek što god činio, ima svijest o posljedicama i osjećajima odgovornosti. Nezreli se ljudi ponašaju poput prvih ljudi: „Žena koju si mi dao, dala mi je pa sam jeo!“, „Nisam ja čuvar, brata svoga!“ Takvi ljudi uvijek odgovornost prebacuju na drugoga. Na drugoga čovjeka i na Boga.

Za razliku od ljudi, Krist je naše krivice preuzeo na sebe samoga. Iako nedužan, trpio je i umro za nas da nas otkupi. Iz toga razloga nastao je i dio u Misi, u kojem Bogu i jedni drugima priznajemo vlastitu grješnost. Prihvaćamo odgovornost za sve što smo učinili mišlju, riječju, djelom ili propustom. Ne razmišljamo niti priznajemo tuđe grijehe i krivnje, nego izričito svoje osobne.

Neoskrvnjeno začeće B. D. Marije, žene koja je dopustila da po njoj Ljubav u tijelu dođe na svijet, potiče nas da i mi postupamo na isti način. Da s Marijom dadnemo svoj pristanak Bogu i dopustimo da nam bude po Njegovoj riječi. Da po nama u našoj okolini i svijetu danas, dođe i uprisutni se ta ista ljubav Božja.

 

fra Mate Tadić

 

 

 

Nedavno objavljeno:

 

 

2. Nedjelja došašća

1. Nedjelja došašća

Krist Kralj svega stvorenja

33. Nedjelja kroz godinu

32. Nedjelja kroz godinu

31. Nedjelja kroz godinu

Svi Sveti

30. Nedjelja kroz godinu

29. Nedjelja kroz godinu – Misijska nedjelja

Obiteljsko nasilje – stvarnost o kojoj se šuti

 

PODIJELI