Ako se ne vratim
A pitaju za mene,
Recite im da se
Ja ubio nisam.
Otišo sam na grob
Prijatelja i Brata
Što ga je odnila
U ratu granata.

Ako se ne vratim
I pitaju za mene,
Nek i oni pođu
Na groblje to ljudi.
Jer tamo su naši
Što živote daše,
Pomolimo se za nji
Ne budimo neljudi.

Ako se ne vratim
A pitaju za mene,
Vratiću se kući
Kad se dan probudi.
Obišo sam naše
Junake i Heroje,
Da utjehu svoju
Ja njima ponudim.

Ako se ne vratim
I pitaju za mene,
Nek se ne vesele
Dušmani nam stari.
Jer nova će zora
Otvorit im oči,
I zaličit će naše
Sve te stare rane.

Ako se ne vratim
A pitaju za mene,
Recite im da se
Ja ubio nisam.
Otišo sam na grob
Prijatelja i Brata,
Što ga je odnila
U ratu granata!

12.06.2018. Brat Bojan.

 

PODIJELI